- Hovedside
- Bakgrunn
- Vedtekter
- Presentasjoner
- Driftskostnader
- Støtte til ECCC
- Historier
- Firmabidrag

Støtte til ECCC


Barnehjemmet ble startet opp den 10. mai 2003 med 6 unger hvorav 2 gutter og 4 jenter. Hjemmet har kapasitet til 16 barn, men vi ønsket å starte forsiktig, men hjemmet er nå fullt og huser 16 barn. 

Driftskostnadene dekker lokale kostnader i Tanzania fullt ut, inkludert lønningene til de to kvinnene som driver barnehjemmet. Arbeidet i Norge er på frivillig basis og kun direkte utgifter til hjemmeside, porto og bankgebyrer for overføring av penger til Tanzania blir belastet kontoen. 

Dersom du kan tenke deg å støtte dette tiltaket, enten med et engangsbeløp, eller ved månedlige bidrag, så vil barna og vi være svært takknemlige.

For å gjøre dette kan du overføre penger til ECCC's konto
1604.06.31112 hos DnBNOR.  Dersom du kan tenke deg å bli med på en Fadderavtale med en fast støtte til et spesielt barn kan vi på oppfordring lage en spesiell avtale for det.  

Dersom du har flere spørsmål vedrørende dette tiltaket så er du hjertelig velkommen til å stille disse til våre e-post adresser:

Einar Sofienlund: einar(at)sofienlund.org 

Else Karine Stangeland: 48 10 51 26

Eva Undrum .............:  91 80 06 58

Alvhilde Philskog........:  91 79 88 31

Hilde Sofienlund.........: 94 22 33 33

 

 
Støttegruppen for Emma's Children Care Center - barnehjem for foreldreløse i Tanzania