Oppdatert 2015-06-21
 0 Hovedside - Main Page
1
2
3 Presentasjoner - Presentations
4
5
6
7

Presentasjoner - Presentations


Presentasjon av barna og folkene rundt.

Presentation of the children and the people around them

1. Barna - Children

2. Personale - 

  2a. Emmculata Guntram Machaninga - The manager

  2b. Kokkene

3. Styret i ECCC

  3a. Else Karine Stangeland - styremedlem - board member

  3b. Alvilde Pilskog - styremedlem - board member

  3c. Hilde Sofienlund - varamedlem - board member

  3d. Einar Sofienlund - styremedlem - board member

Emma & all 16 children July 2009. Foto Hilde

All 14 children with Else Karine, Emma etc. Mai 2006

Video med barna

Video of the children

 

Jenterom nr.1 - girls room 1 

Jenterom nr.2 - girls room 2 

Gutterom - boys room

Støttegruppen for Emma's Children Care Center - barnehjem for foreldreløse i Tanzania