Oppdatert mar. 2016
 - Hovedside - Main page
-
-
-
-
- Historier - Stories
 

Donasjoner - Donations


Vi presenterer her de gavene som ECCC har fått fra diverse firma og organisasjoner:  

Below, please be presented the major domations made by companies and organisations: 

 1. Alstom Power ........................    1 500
 2. Norconsult ..........................   20 000
 3. Lions Club Sørum ....................   16 500  
 4. Horten Aluminium ....................   85 000 (flere år/several years)
 5. Albatross ...........................    5 000
 6. Rainpower ansatte ...................   98 521
 7. Forsvarsbyggs ansatte ...............    9 700
 8. Prokan Asbjørn Lambertsen ...........    2 400
 9. CFS Invest ..........................   24 000
 10. Bogstadveien skotøiforetning ........    7 000
 11. Sprebarnelatter .....................   45 000 
Støttegruppen for Emma's Children Care Center - barnehjem for foreldreløse i Tanzania