- Hovedside - main page
-
- Vedtekter - Bil-laws
-
-
-
-
 -

Vedtekter


Vi har vedlagt vedtektene både for ECCCs Støttegruppe, som står for innsamlingen av midler i Norge, samt egne vedtekter "bi-laws" for driften av ECCC i Tanzania. 

Link til vedtektene:

 

Bi-laws

Attached please find links to the governing Bi-laws.  

Links as follows:

Støttegruppen for Emma's Children Care Center - barnehjem for foreldreløse i Tanzania