Einar Sofienlund

 

Gjennom mitt arbeid som prosjektleder i Norconsult har jeg siden 1989 arbeidet med bistandsprosjekter hovedsakelig i Afrika. Fra 1993 til 2003 hadde jeg ansvaret for rehabiliteringen av Tanzanias største kraftverk Kidatu, samt flere andre prosjekter både i Tanzania og andre afrikanske land.

 

Gjennom prosjektreisene og oppholdene i Afrika har jeg opplevd og erfart mye. Dette har også gitt meg en liten forståelse av den afrikanske kulturen. Det som er mest i øyenfallende er fattigdommen, men det er lite en kan gjøre alene for å bedre forholdene for så mange. Med tiden blir en også herdet og blir mindre påvirkelig selv for sterke inntrykk. En vil likevel legge merke til alle barna som henger rundt i gatene i fillete klær, tydelig undernærte og hvor en del lider av forskjellige sykdommer som er mer eller mindre påfallende. De aller fattigste barna er ofte foreldreløse og de har ingen andre steder å oppholde seg enn fattigkvarterene og slumområdene. Her må små barn helt ned til 4-5 år forsøke å livnære seg selv ved tigging og kanskje jobbing for å få matrester av dårlig kvalitet fra andre fattige mennesker som også kanskje har for lite til seg og sine. Med omfattende undernæring er det åpenbart at de foreldreløse barna er mer utsatt for alle mulige sykdommer enn folk flest. Spesielt tenker jeg på de foreldreløse som må sove ute om natta uten noen form for beskyttelse mot hverken regn, malariamygg, hunder eller ville dyr for den saks skyld.

Emma bygget seg et anneks, hvor husleia skulle finansiere utdannelsen til dattera, Happy. Det har senere vist seg vanskelig å leie ut disse fire rommene og samtidig få inn husleiepengene. Fra de fire årene som Emma har jobbet for Alstom har vi lært henne godt å kjenne og det er ei dame vi kan stole på. Derfor fikk vi denne ideen om å benytte anekset hennes som barnehjem for de aller mest vanskelig stilte.  Med dette hjemmet kan vi hjelpe mange hjemløse og foreldreløse barn, samtidig som de to flittige arbeidssjelene Emma og Sabina kan være sikret et arbeid i årene fremover når vi forlater anlegget. Jeg regner forøvrig med å besøke Kidatu på garantiinspeksjoner i et par år frem til 2004. Det gjør at jeg også kan følge opp med besøk i barnehjemmet både for å hjelpe til, samt for å se at alt går bra og riktig for seg på alle måter.

Send gjerne en e-mail til einar(at)sofienlund.org

Einar